فیلم آموزش نرم افزار etap

فیلم آموزش نرم افزار etap

30,000 تومان
موجودی: در انبار
کد محصول: محصول 14

فیلم آموزش نرم افزار etap

نرم افزار ETAP جهت تحلیل و طراحی سیستم های قدرت مورد استفاده قرار می گیرد ، ETAP یکی از بهترین برنامه های شبیه سازی تولید توزیع سیستمهای توان الکتریکی است.این نرم افزار در صنایع برق تمامی کشورها از جمله حجم وسیعی از نیروگاه های هسته ای آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است . در این مجموعه آموزشی کلیه مراحل کار با نرم افزار با استفاده از پروژه های کاربردی آموزشی داده میشود.

     قیمت : 30,000 تومان
نمونه ای از محصول:


آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

فصل اول: مقدمه ای از نرم افزار etap

آشنایی با قسمت های مختلف نرم افزار

تعیین سطح دسترسی

شرح انواع دیاگرام های تک خطی

فصل دوم: تنظیمات عناصر سیستم قدرت

تشریح تمام سربرگ های المان های سیستم قدرت

نحوه استفاده از زیر شبکه های موتوری و مرکب

تنظیم پارامترهای کابل و خطوط انتقال

تنظیم پارامترهای موتورو ژنراتور

تنظیم پارامترهای بارهای استاتیک و ترکیبی

تنظیم پارامترهای ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه و سه سیم پیچه

فصل سوم:محاسبات پخش بار متعادل و نامتعادل و تحلیل عملکرد

طراحی شبکه سیستم قدرت بصورت دیاگرام تک خطی و تنظیمات

طراحی شبکه بصورت تکفاز برای پخش بار نامتعادل و تنظیمات

انجام تنظیمات پخش بار متعادل و نامتعادل

سایزینگ کابل و ترانسفورماتور

محاسبات بدترین و بهترین حالت پخش بار

گزارش گیری و تحلیل پخش بار

فصل چهارم: محاسبات اتصال کوتاه و آنالیز Arc Flash وتحلیل عملکرد

طراحی شبکه سیستم قدرت برای محاسبات اتصال کوتاه

تحلیل انواع خطاها درسیستم قدرت

خطای متقارن و نامتقارن

خطای نزدیک و دور از ژنراتور

انجام محاسبات اتصال کوتاه طبق دو استاندارد IEC , ANSI

سایزینگ مدارشکن های فشار قوی وضعیف

تحلیل نتایج و گزارش گیری در حالت های مختلف خطا

محاسبات تخلیه قوس Arc Flash

تعیین فواصل مجاز دسترسی

فصل پنجم: حفاظت سیستم های قدرت و هماهنگی سیستم حفاظت

طراحی شبکه سیستم قدرت با تجهیز شدن المان های حفاظتی

تشریح وظیفه و نوع عملکرد ادوات حفاظتی

ایجاد مجموعه حفاظتی و تنظیمات آنها

مشاهده منحنی مشخصه ادوات و همچنین ایجاد منحنی

هماهنگی در عملکرد مجموعه حفاظتی

اجرای محاسبات بر اساس خطاهای مختلف در شبکه

بدست آوردن منحنی تخریب المان ها و تنظیمات دوباره آنها

فصل ششم: محاسبات راه اندازی موتورها و حفاظت آنها

طراحی شبکه سیستم قدرت و تنظیم موتورها

تعیین و وارد کردن مدل های الکتریکی موتور مورد نظر

حداقل و حداکثر جریان راه اندازی و تاثیر آن بر شبکه

انواع مختلف راه اندازی و تنظیمات آنها

ایجاد انواع کنترل کننده ها

حفاظت موتورها و مشاهده منحنی مشخصه موتورها والمان ها

مشاهده نتایج و گزارش گیری

فصل هفتم: محاسبات تحلیل هارمونیکی و طراحی فیلتر

علل ایجاد هارمونیک و تشریح منابع تولید اعواج هارمونیکی

تشریح و تنظیم المان های هارمونیک ساز (AC_DC)

انجام محاسبات هارمونیک ومشاهده نتایج بصورت Plot

طراحی فیلتر و مشاهده تاثیر عملکرد آن بر شبکه

فصل هشتم: طراحی سیستم زمین به دو روش

طراحی شبکه و ایجاد سیستم زمین برای باس های آن

طراحی زمین بر اساس استاندارد FEM و آنالیز نتایج

طراحی زمین بر اساس استاندارد IEC و مشاهده نتایج سه بعدی

پروژه های عملی و کاربردی نرم افزار:

محاسبات آنالیز Arc Flash وتعیین فواصل مجاز دسترسی

محاسبات هماهنگی تجهیزات حفاظتی (رله ها و فیوزها)

حفاظت موتور بر اساس جریان راه اندازی

محاسبات تحلیل هارمونیکی ، طراحی فیلتر و اسکن فرکانسی

محاسبات طراحی سیستم زمین بر اساس دو استاندارد

محاسبات سایزینگ کابل ، ترانسفورماتور و مدارشکن های فشار قوی و فشار ضعیف

به همراه نرم افزار با راهنمای نصب فارسی


     قیمت : 30,000 توماننظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!

امتیاز بد           خوب

پرفروش ترین ها