برنامه آموزشی 3600 لغت و تقویت لیسنینگ زبان انگلیسی

برنامه آموزشی 3600 لغت و تقویت لیسنینگ زبان انگلیسی

13,000 تومان
موجودی: در انبار

برنامه آموزشی 3600 لغت و تقویت لیسنینگ زبان انگلیسی در یادگیری زبان انگلیسی دامنه لغت دارای اهمیت فراوانی است  ، چرا که دامنه لغت بالا سبب خواهد شد مطالبی که خوانده و یا شنیده می شود بهتر درک شود از این رو مهارت افراد در فراگیری زبان انگلیسی بسیار به دامنه لغات آنها وابسته است به نحوی که می توان گفت مادر تمام مهارت های زبانی دامنه لغت است. برنامه آموزشی که پیش روی شماست بر مبنای مط...

- +